F Ö R S Ä L J N I N G   A V   C D   S K I V O R

2007 firade jag 25 år som yogautövare och 12 år som yogalärare med att ge ut 2 stycken CD Skivor som nu finns till försäljning också här, via nätet.


Y O G A   N I D R A   -   M E D V E T E N   V I L A

En 30 minuter Yoga Nidra, djupavspänning .

Yoga Nidra har utvecklats inom Satyanandayogatraditionen. Det är en njutningsfull och oslagbar metod för att systematiskt framkalla fysisk, mental och emotionell avspänning. Yoga Nidra har även en uppiggande effekt och ger dig ny kraft.

Pris 140 kronor inklusive moms. 21 kronor tillkommer i porto.

G O T T   N Y T T   M E D   M E D V E T E N   V I L A

Är tänkt som en brukbar Nyårsgåva.

Samma inspelning som avspänningen ovan men i Nyårsutförande med Nyårsringning från Uppsala Domkyrka.

Pris 140 kronor inklusive moms. 21 kronor tillkommer i porto.


G R A V I D Y O G A   A N D N I N G   &   A V S P Ä N N I N I N G

Hälften av mina klasser som heltidsarbetande yogalärare de senaste 7 åren har varit gravidyoga. Har själv ha haft nytta av yoga som gravid och födande.

Skivan är tänkt som ett komplement till gravidyogakursen men även som en möjlighet för kvinnor som inte går på yoga att ta till sig några av yoga- traditionens välbeprövade och uppskattade tekniker för gravida. Genom att regelbundet lyssna på skivan bygger du upp din förmåga.

En avspänningsskiva för Gravida med 2 avspänningstekniker; Andningsmedvetande 15 minuter och Gravid Yoga Nidra 37 minuter.

Pris 160 kronor inklusive moms. 21 kronor tillkommer i porto

Beställning kan göras per mail: lena [at] uppsalamindfulnessyoga.se, eller via telefon:
070 - 44 98 741 alternativt 018 - 55 10 96


Har glädjen att länka till Rajesh Jones hemsida, en kreativ musiker, klassiskt skolad indisk sångare och fantastisk lärare i Nada Yoga
Nada Yoga-musik med Rajesh David
 

- MODERN FRISKVÅRD I BEPRÖVAD TRADITION -
Lena Nilsson ~ Vikingagatan 32 ~ 753 34 UPPSALA
lena [at] uppsalamindfulnessyoga.se
018-55 10 96

Senast uppdaterad: augusti 2010

Gravidyoga

Första sidan
K U R S E R:
Kurser på arb-platser+skolor
Yoga för gravida
Helg- & utomlandskurser
OM YOGA:
Kort om yoga
Mera om Yoga
Meditation