YOGA  

Mindfulness

NYSTARTA med Klassisk Medicinsk Yoga och Mindfulness  |  Lenas CD-Butik med Yogaskivor
 

NU:   V Å R E N S   K U R S E R   2017 !

 
  Yogatraditionen rymmer en mängd tekniker och förhållningssätt som kan befrämja mänsklig växt och hälsa. Yogan är en levande tradition som bevarats och utvecklats i Indien. I och med att yoga har spridits till väst har den anpassats till vår kultur och vår tid.
Det finns olika skolor och traditioner. Olika sorters yoga passar olika människor.
 
Lär dig en klassisk integrerad yogaform där all undervisning genomsyras av träning i medveten närvaro. Kurser ges i Uppsala och Stockholm med omnejd.
 
Lena Nilsson lärde sig yogans grunder som flitig elev på Skandinavisk yoga- och meditationsskola. Hon är numera diplomerad yogalärare utbildad vid Bihar School of Yoga i Nordindien och vid Mandala Yoga Ashram i Wales. Har i år 33 års erfarenhet som yogautövare och 20 år som lärare i yoga och meditation. Hösten 2013 Mediyoga instruktör från Institut för Medicinsk Yoga i Stockholm.
 
Medveten närvaro utan att värdera och bedöma
 
I mindfulness utvecklar vi vår förmåga att vara medvetet närvarande. En målmedveten, handfast träning i mindfulness kan bli en hälsosam motvikt till vår tids stressande och ändlösa presterande.
 
Genom att integrera mindfulness i vår vardag och leva ett mer medvetet liv kan vi öka vårt välbefinnande, höja vår livskänsla och - kanske - bättre ta vara på vår stund på jorden, oavsett vilka möjligheter och begränsningar vårt liv erbjuder just nu.
 
De senaste tio åren har Lena praktiserat Mindfulness och genomgått Oaisis Foundational Training, MBSR in Mind-Body Medicine 2007 och Practicum in MBSR 2009, vilket kvalificerat henne att leda kurser i Mindfulness-Based Stress Reduction.
 
En klassisk kursform som utvecklats vid Center for Mindfulness in Medicine, Health Care and Society vid University of Massachusetts Medical School, USA.

K U R S E R:
Kväll- och dagkurser
Kurser på arb-platser+skolor
Yoga för gravida
Helg- & utomlandskurser
OM YOGA:
Kort om yoga
Mera om Yoga
Meditation

Aom-tecken