KURSER PÅ ARBETSPLATSERKURSER I SKOLOR 
Skolan utgör idag en av vårt samhälles mest utsatta arbetsplatser. Knappa resurser, för få ansvarstagande vuxna, ökat våld och ökande otrygghet sliter på både lärare och elever.

Yoga kan vara ett sätt att reducera stress och spänningar.

Lärare kan lära sig tekniker för att både återhämta sig själva och använda i undervisningen och vid vanliga lektioner där man behöver koncentration och ro.

Eleverna kan få yoga som komplement till den övriga undervisningen i gymnastik, drama, friskvård och fria aktiviteter; under friluftsdagar eller i anslutning till skoldagens slut.

Teknikerna kan också vara lämpliga för barn med särskilda behov, som läs- och skrivsvårigheter och överaktivitet. Barn och ungdomar som inte kommer till sin rätt i gymnastikundervisningen erbjuds ett alternativ, där de fritt från prestige kan utveckla sitt kroppsmedvetande och få fysisk träning utifrån sina egna förutsättningar.

Kontakta mig på adress eller telefon nedan.

- MODERN FRISKVÅRD I BEPRÖVAD TRADITION -
Lena Nilsson ~ Vikingagatan 32 ~ 753 34 UPPSALA
lena [at] uppsalamindfulnessyoga.se
018-55 10 96

Första sidan
K U R S E R:
Kväll- och dagkurser
Yoga för gravida
Helg- & utomlandskurser
OM YOGA:
Kort om yoga
Mera om Yoga
Meditation