YOGA - kanske något för dig

Vit näckros

Fysiska övningar och ställningar


I yogatraditionen börjar man att arbeta med kroppen. Du lär dig yogarörelser och ställningar med vars hjälp Du kan bevara och återskapa fysisk balans. Genom att praktisera yoga avlägsnas spänningar och stelhet. Övningarna ökar Ditt kroppsmedvetande och Din lyhördhet för kroppens egna signaler.

Andningstekniker

Till att börja med lär Du dig att använda Din lungkapacitet bättre med enkla andningsövningar. Andningen är en förbindelselänk mellan kropp och sinne. På fortsättningskurser går vi vidare med olika tekniker, "pranayamas", som både aktiverar - ger ökad energi, koncentration och närvaro - såväl som fysisk och mental ro.

Djupavspänning

Du får också praktisera djupavspänningstekniken Yoga Nidra. Tekniken ger i sin enklare form omedelbar fysisk och mental avspänning, och fördjupar verkningarna av det övriga.

Den som verkligen vill arbeta med sig själv kan använda tekniken som ett terapeutiskt verktyg att bearbeta livstrauman och andra erfarenheter, och samtidigt väcka och erövra sina inre potentialer.

Meditationstekniker

Meditation är ett tillstånd. För att komma i meditation har olika meditationstekniker utvecklats. Olika tekniker passar olika människor. Att lära sig en teknik är inte svårt. Det som krävs för att Du ska få ut någonting är att Du praktiserar och gör det regelbundet. När Du gör det kommer Du själv att upptäcka vad just Du får ut av det. Meditationen kommer att hjälpa Dig att bättre ta vara på Din tid och Ditt liv, och att öppna nya möjligheter i Din vardag.

 
Första sidan
K U R S E R:
Kväll- och dagkurser
Kurser på arb-platser+skolor
Yoga för gravida
Helg- & utomlandskurser
OM YOGA:
Kort om yoga
Meditation